Integrovaný systém managementu

Elekom a.s. je držitelem mezinárodně platného certifikátu řízení
– managementu jakosti dle ČSN EN ISO 9001:2015
– environmentálního systému managementu dle ČSN EN ISO 14001:2015
– managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle ČSN EN ISO 45001:2018

Úspěšné certifikace jsou pro naše zákazníky a další partnery důkazem o neustálém zvyšování poskytované kvality a bezpečnosti prováděných prací s důrazem na ekologický přístup k životnímu prostředí.Kontaktujte nás